Polska

Niektórzy z moich uczniów byli nieobecni w dniu konkursu. Czy możemy uzyskać zwrot pieniędzy?

Już w lutym składamy wstępne zamówienia na nagrody, które ostatecznie potwierdzamy naszym dostawcom pod koniec marca, tuż po zamknięciu zapisów. Z tego powodu, od marca nie realizujemy żadnych zwrotów kosztów. Jednak nawet jeśli uczniowie są nieobecni w dniu konkursu, szkoła i tak otrzyma nagrody w ilościach proporcjonalnych do zapisanych uczniów: nagrody zostały już dla nich…

Co ma zrobić uczeń, kiedy nie zna odpowiedzi na pytanie?

Jeśli uczeń wyeliminował już dwie odpowiedzi i zastanawia się nad wyborem spośród pozostałych dwóch, to będzie lepiej jeśli spróbuje zgadnąć i wybierze tę, której najbardziej się domyśla. Jeśli jednak uczeń nie ma pojęcia, która odpowiedź może być prawidłowa, lepiej będzie, jeśli nie zaznaczy żadnej odpowiedzi. Jeśli uczniowie zastosują tę metodę, zyskają przewagę w końcowym rozliczeniu.…

Jakie dane osobowe będą potrzebne?

Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu, uczniowie muszą otworzyć na ekranie stronę konkursu i wybrać z listy właściwe informacje: województwo, miasto i nazwę szkoły. Natępnie muszą wpisać kod Big Challenge swojej szkoły, który każdy koordynator otrzyma od nas na kilka dni przed konkursem. Wpisane informacje pozwolą uczniowi wejść na stronę, na której będzie musiał wpisać swoje…

W jaki sposób uczniowie przystępują do konkursu?

Test konkursowy odbywa się w trybie online, na komputerze lub tablecie podłączonym do Internetu na czas trwania konkursu. Test składa się z 45 pytań, dla każdego pytania podane są 4 propozycje odpowiedzi. Uczeń musi wybrać tylko jedną odpowiedź. Pytania sprawdzają wiedzę z zakresu słownictwa, rozumienia tekstu pisanego i ze słuchu, wymowy, gramatyki i ogólnej znajomości…

Jak wygląda dzień konkursu?

Uczniowie mają 45 minut na rozwiązanie testu. Sesja konkursowa może być zaplanowana o dowolnej godzinie w ciągu dnia, tak jak pozwala na to organizacja pracy w szkole, najlepiej w godzinach porannych. W celu uproszczenia organizacji konkursu i jego dostosowania do możliwości komputerowych szkoły, dopuszczalne jest przeprowadzenie tego samego dnia kilku sesji, na przykład po jednej…