Polska

Według jakiego klucza nagrody są przydzielane uczniom?

Zwycięzcy klasyfikacji regionalnej i krajowej otrzymują nagrody specjalne The Big Challenge, określone precyzyjnie w regulaminie. Pozostałe nagrody, które trafią do szkoły, są przewidziane w ilościach proporcjonalnych do liczby zapisanych uczestników.…

Kiedy otrzymamy nagrody?

Nagrody wysyłamy do szkół w terminie określonym w kalendarzu konkursu, najczęściej jest to koniec maja/początek czerwca. Następnie to szkoła decyduje, kiedy nagrody zostaną wręczone uczniom.