Polska

Co z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych ?

Współpracujemy ze specjalistami, którzy pomagają nam dostosować konkurs do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Konkurs The Big Challenge jest często dla nich znakomitą okazją do zademonstrowania nowych umiejętności i osiągania sukcesów.…

Kto pokrywa koszty opłaty rejestracyjnej ?

Koszty związane z rejestracją w konkursie są opłacane w całości przez uczniów lub przez szkołę, lub w części przez uczniów i przez szkołę. Zdarza się również, że władze gminy lub…

Dlaczego szkoła musi zapisać minimum 25 uczniów?

Organizacja konkursu wiąże się z kosztami. Część z nich jest proporcjonalna do liczby zapisanych uczniów a część to koszty stałe, które pozostają niezmienne, m.in.: druk i wysyłka materiałów, zarządzanie danymi,…