Polska

Co w sytuacji jeśli kilku uczniów uzyska taki sam wynik?

ORGANIZACJA KONKURSU
FAQ
Jesteś tutaj

Co w sytuacji jeśli kilku uczniów uzyska taki sam wynik?

W takim przypadku, zgodnie z regulaminem konkursu, zwycięzcą zostaje uczeń, który odpowiedział na większą liczbę pytań. Jeśli po zastosowaniu tego kryterium nadal mamy remis, wtedy pierwsze miejsce przypada młodszemu uczestnikowi.