Polska

Kto pokrywa koszty opłaty rejestracyjnej ?

ORGANIZACJA KONKURSU
FAQ
Jesteś tutaj
  • FAQ
  • ZAPISY
  • Kto pokrywa koszty opłaty rejestracyjnej ?

Kto pokrywa koszty opłaty rejestracyjnej ?

Koszty związane z rejestracją w konkursie są opłacane w całości przez uczniów lub przez szkołę, lub w części przez uczniów i przez szkołę. Zdarza się również, że władze gminy lub miasta, pomagają szkole w pokryciu kosztów.