Polska

Ways to take part

 

 

Nowe możliwości organizacyjne

Opcja « offline » to rozwiązanie, które umożliwi Twoim uczniom udział w konkursie The Big Challenge nawet przy minimalnych warunkach sprzętowych.

Ten sam konkurs, tylko na papierze

Wiemy, że niektóre szkoły nie mogły wziąć udziału w The Big Challenge, ponieważ nie są odpowiednio wyposażone w sprzęt komputerowy lub mają słabszą sieć internetową. Aby temu zaradzić, w ostatnich latach wydłużyliśmy termin konkursu, umożliwiając realizację w kilka dni / kilka sesji. W tym roku idziemy jeszcze dalej: w ogóle nie potrzebujesz komputera ani połączenia z internetem! Twoi uczniowie mogą wziąć udział w Big Challenge na papierze.

 

Wybierz format odpowiedni dla Twojej szkoły

W tym roku dodajemy możliwość drukowania arkuszy odpowiedzi. Możesz wyświetlić pytania lub je wydrukować. Oczywiście nadal możesz przeprowadzić konkurs online. Wybierz dla siebie najlepszą opcję spośród poniższych:

 

Online
Uczniowie rozwiązują test na komputerze lub tablecie, tak jak w poprzednich edycjach

 

 

Wyświetl pytania
Pobierz pytania z Twojego konta nauczyciela i wyświetl na ekranie. Wydrukuj arkusz odpowiedzi i rozdaj uczniom do wypełnienia

Wydrukuj pytania
Jeśli nie możesz wyświetlić pytań w klasie, wydrukuj je wraz z arkuszami odpowiedzi, uczniowie rozwiążą test w wersji papierowej

Wykorzystaj pytania audio

Bez względu na wybrany format konkursu, część dotycząca odsłuchu jest nadal jego integralną częścią. Pobierz pytania dźwiękowe z konta nauczyciela i odtwórz je w klasie podczas testu. Brak komputera czy tabletu nie jest już przeszkodą, aby Twoi uczniowie zostali przetestowani z tej ważnej umiejętności językowej.

 

Zeskanuj arkusze odpowiedzi i wyślij plik przez konto nauczyciela

Indywidualne arkusze odpowiedzi będą dostępne na Twoim konta nauczyciela Big Challenge, wydrukuj je i rozdaj każdemu uczniowi. Po teście zbierz arkusze odpowiedzi, zeskanuj je i prześlij plik na swoje konto. Resztą zajmiemy się my.

 

 

W tym roku nic już nie powstrzyma Twoich uczniów. Nareszcie będą mogli stanąć w szranki wraz z rówieśnikami ze swojego regionu i całej Polski. Nie czekaj, zgłoś szkołę do konkursu!

FAQ

Czy moi uczniowie mogą wziąć udział w konkursie, jeśli moja szkoła nie jest wystarczająco wyposażona w sprzęt komputerowy?

Tak, w konkursie można wziąć udział na kilka sposobów:

  • W przypadku szkół wyposażonych w komputery/tablety, uczniowie wykonują test w 100% online
  • W przypadku szkół, w których nie jest to możliwe, możesz wyświetlić pytania testowe na ekranie w klasie i poprosić uczniów o wypełnienie arkuszy odpowiedzi wydrukowanych z konta nauczyciela (arkusze będą dostępne w pliku pdf na Twoim koncie)
  • Alternatywnie, możesz wydrukować zarówno arkusze pytań, jak i arkusze odpowiedzi z konta nauczyciela
Co muszę zrobić, żeby przygotować test?

Przed testem należy przygotować pytania i arkusze odpowiedzi:

  1. Pobierz pliki audio (do pytań ze słuchu) i arkusze odpowiedzi z konta nauczyciela. Wydrukuj arkusz odpowiedzi dla każdego uczestnika.
  2. Przygotuj pytania: 
     - Jeśli zamierzasz wyświetlić pytania na ekranie, musisz to zrobić w trakcie testu i tam gdzie jest to konieczne: odtworzyć pliki audio
    - Jeśli nie możesz wyświetlić pytań, pobierz pytania konkursowe wraz z arkuszami odpowiedzi i wydrukuj kopię dla każdego ucznia.

Po teście zbierz wypełnione arkusze odpowiedzi, zeskanuj je i udostępnij je nam na Twoim koncie nauczyciela (upload files).

Nie musisz robić nic więcej. To my zajmujemy się oceną prac, obliczaniem punktów i opracowywaniem rankingów. Po zakończeniu procesu i ogłoszeniu wyników, wyślemy nagrody do Twojej szkoły.

Czy moi uczniowie będą odpowiadać na pytania ze słuchu?

Tak, pytania ze słuchu są dostępne dla wszystkich. Pobierz pliki audio z konta nauczyciela z wyprzedzeniem i odtwórz je ucznim podczas testu. W ten sposób każdy może skorzystać z konkursu – nawet jeśli nie ma komputera czy tabletu.

Jak zwrócić arkusze odpowiedzi do oceny?

Arkusze odpowiedzi możesz pobrać z konta nauczyciela, wydrukować i rozdać uczniom. Po ich wypełnieniu zeskanuj je i załaduj pliki z powrotem na konto nauczyciela. Resztą zajmiemy się my.

Motywuj WSZYSTKICH swoich uczniów!

Uzyskaj dostęp do wszystkich wydarzeń w bieżącym roku szkolnym i zarejestruj uczniów do The Big Challenge ONE.
Skorzystaj z promocyjnej oferty cenowej przed 30 listopada.

Zamów materiały Zarejestruj uczniów