Polska

Concours Online – explication

Jak wygląda konkurs online?
Czyli wszystko, co musisz wiedzieć o konkursie The Big Challenge

Konkurs online

Nie możemy zdradzić Ci dokładnie jakie pytania wystąpią w konkursie – to nie byłoby fair – ale możemy pokazać Ci w jaki sposób skonstruowany jest nasz test: jakiego rodzaju pytań możesz oczekiwać, ich ilości i poziomu trudności. Przeczytaj poniższe informacje, aby dowiedzieć się więcej.

Zanim przejdziesz dalej, zalecamy abyś w pierwszej kolejności obejrzał wersję demonstracyjną konkursu. Znajdziesz w niej przykładowych 25 pytań z poziomu Level 1 (A1), które pomogą Ci lepiej zrozumieć jak działa nasz konkurs.

 

Jaki jest format konkursu?

Konkurs składa się z dwóch części: rozumienia ze słuchu oraz tekstów pisanych. Obie części stanowią integralną całość testu, nie ma przerwy między nimi. Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań to 45 minut.

Wszystkie pytania są wielokrotnego wyboru. Do każdego pytania podane są cztery propozycje odpowiedzi, tylko jedna z nich jest poprawna.

Pytania testowe są podzielone na trzy stopnie trudności: łatwy, średni i trudny. Test otwierają pytania łatwe, które następnie przechodzą w średnio-trudne i trudne, w miarę jak uczeń rozwiązuje test. Najtrudniejsze pytania (« The Biggest Challenge ») znajdują się na samym końcu.

Uczniowie mogą odpowiadać na pytania w dowolnej kolejności, korzystając z panelu po prawej stronie. Zalecamy jednak przestrzeganie zaleconej kolejności, ponieważ pozwala to uczniom « rozgrzać się » na łatwiejszych pytaniach zanim zmierzą się z trudniejszymi. Uczniowie mogą użyć panelu do pominięcia lub powrotu do pytań w dowolnym momencie w ciągu 45 minut. 

Większość pytań jest zilustrowana zdjęciami / obrazkami. Wizualizacje zapewniają kontekst zadawanych pytań, oraz czynią je bardziej przystępnymi dla młodszych uczestników. Zdjęcie lub obrazek może sam w sobie stanowić pytanie. Zadaniem ucznia może być na przykład zaznaczenie właściwej odpowiedzi w odniesieniu do tego, co widzi na obrazku lub odwrotnie: wybranie spośród czterech propozycji jednego obrazka, który ilustruje treść pytania. 

 

Ile jest pytań?

Konkursowy test online składa się z 55 pytań:

 • 25 pytań o łatwym stopniu trudności (za 4 punkty)
 • 15 pytań o średnim stopniu trudności (za 5 punktów)
 • 15 pytań trudnych (za 6 punktów)

 

Co testujemy?

Rozumienie ze słuchu (33 pytania)

Uczniowie wysłuchają nagrań, które będą zawierały pojedyncze słowa, krótkie frazy lub zdania, dłuższe dialogi lub fragmenty konwersacji (na przykład: rozmowy telefoniczne lub audycje radiowe/ telewizyjne). W tej części testu, po wysłuchaniu nagrań i w oparciu o zrozumiane informacje, uczniowie proszeni są o:

 • dopasowanie właściwego obrazka lub tekstu;
 • wybranie właściwej odpowiedzi do zadanego pytania, prośby lub oświadczenia;
 • rozpoznanie sytuacji;
 • udzielenie informacji zawartych w nagraniu.

Oprócz nagrań sytuacyjnych, w części rozumienia ze słuchu znajdują się również pytania o wymowę i akcent wyrazowy angielskich słów. Uczniowie będą poproszeni o poprawne zidentyfikowanie słów o podobnie brzmiących fonemach: może to być poprzez uzupełnienie istniejącej listy lub znalezienie słowa, które nie pasuje do pozostałych.

Ponadto, podobnie jak w części pisemnej, w tej części testu również znajdują się pytania z zakresu kultury i cywilizacji. Sprawdzają one wiedzę z historii, geografii, tradycji i zwyczajów anglojęzycznych krajów.

Wszystkie nagrania zostały zrealizowane z udziałem rodzimych użytkowników języka (native English speakers) a prędkość odtwarzania nagrań jest dostosowana proporcjonalnie do poziomu trudności.

 

Czytanie (22 pytania)

W drugiej części testu, uczniowie zapoznają się z wybranymi tekstami: od prostych zdań po dłuższe fragmenty pisemnych wypowiedzi (np. wiadomości email, artykuły prasowe, ogłoszenia, etc.). Pytania w tej części konkursu podzielone są następująco:

 • gramatyka;
 • rozumienie tekstu pisanego;
 • kultura i cywilizacja;
 • The Biggest Challenge (dowolna tematyka!)

 

Jakie są poziomy trudności?

W konkursie The Big Challenge proponujemy 5 poziomów o różnym stopniu trudności. Wszystkie poziomy The Big Challenge są zgodne z wytycznymi CEFR (Europejski System Kształcenia Językowego). Jeśli nie wiesz, który poziom konkursowy będzie odpowiedni dla Twoich uczniów, sugerujemy skorzystanie z poniższej tabeli. 

 

Poziomy The Big Challenge Poziomy wg CEFR Sugerowane klasy*
Level 1 A1 IV-V SP
Level 2 A1+ VI SP
Level 3 A2 VII SP
Level 4 A2+ VIII SP
Level 5 B1 I LO

 

* Ostateczny wybór poziomu jest indywidualną decyzją nauczyciela, w oparciu o aktualnie realizowany program w szkole. Jeśli masz pytania, napisz do nas.

Ile czasu trwa konkurs?

Uczniowie mają 45 minut na rozwiązanie testu. Pamiętaj jednak, że każdy uczeń rozwiązuje go w swoim własnym tempie i może się zdarzyć, że część uczniów skończy test wcześniej. Przy planowaniu sesji konkursowej powinieneś przewidzieć również kilka dodatkowych minut przed rozpoczęciem testu, aby uczniowie mogli spokojnie wpisać wszystkie informacje potrzebne do logowania (szkoła, miasto, swoje dane, etc.), obejrzeć krótkie demo oraz zrobić test dźwiękowy.

 

 

Wersja demonstracyjna konkursu online

Rozumienie ze słuchu stanowi ważną część naszego konkursu. W przygotowanej wersji demo pokażemy Ci, jakie rodzaje pytań czekają na uczniów w konkursowym teście.

 

ZOBACZ DEMO

FAQ

Jak wygląda dzień konkursu?
Uczniowie mają 45 minut na rozwiązanie testu. Sesja konkursowa może być zaplanowana o dowolnej godzinie w ciągu dnia, tak jak pozwala na to organizacja pracy w szkole, najlepiej w godzinach porannych. W celu uproszczenia organizacji konkursu i jego dostosowania do możliwości komputerowych szkoły, dopuszczalne jest przeprowadzenie tego samego dnia kilku sesji, na przykład po jednej dla każdego poziomu. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających szkole udział w konkursie w ustalonym terminie, szkoła może wystąpić o wyznaczenie innej, wcześniejszej daty przeprowadzenia konkursu.
W jaki sposób uczniowie przystępują do konkursu?
Test konkursowy odbywa się w trybie online, na komputerze lub tablecie podłączonym do Internetu na czas trwania konkursu. Test składa się z 55 pytań, dla każdego pytania podane są 4 propozycje odpowiedzi. Uczeń musi wybrać tylko jedną odpowiedź. Pytania sprawdzają wiedzę z zakresu słownictwa, rozumienia tekstu pisanego i ze słuchu, wymowy, gramatyki i ogólnej znajomości kultury. Dla każdego poziomu przewidziano odrębny zestaw pytań, opracowanych w oparciu o wytyczne CEFR i bieżący program nauczania. Test powinien być rozwiązany samodzielnie, bez dodatkowych pomocy naukowych (książek, słownikόw, etc..). Test odbywa się pod nadzorem nauczyciela lub koordynatora, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
Jakie dane osobowe będą potrzebne?
Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu, uczniowie muszą otworzyć na ekranie stronę konkursu i wybrać z listy właściwe informacje: województwo, miasto i nazwę szkoły. Następnie muszą wpisać kod Big Challenge swojej szkoły, który każdy koordynator otrzyma od nas na kilka dni przed konkursem. Wpisane informacje pozwolą uczniowi wejść na stronę, na której będzie musiał wpisać swoje nazwisko, imię, datę urodzenia, klasę oraz zaznaczyć poziom językowy, z którego startuje. Po wprowadzeniu danych, wystarczy kliknąć na przycisk START i można już rozpocząć test. 45 minut później, dostęp do strony konkursu zostanie zablokowany.
Co ma zrobić uczeń, kiedy nie zna odpowiedzi na pytanie?
Jeśli uczeń wyeliminował już dwie odpowiedzi i zastanawia się nad wyborem spośród pozostałych dwóch, to będzie lepiej jeśli spróbuje zgadnąć i wybierze tę, której najbardziej się domyśla. Jeśli jednak uczeń nie ma pojęcia, która odpowiedź może być prawidłowa, lepiej będzie, jeśli nie zaznaczy żadnej odpowiedzi. Jeśli uczniowie zastosują tę metodę, zyskają przewagę w końcowym rozliczeniu. Uczniowie, którzy odpowiadają losowo, mogą uzyskać wynik bliski zeru. Przy przypadkowym wyborze odpowiedzi uczeń może: wygrać 5 punktów jeśli odpowiedź jest poprawna lub stracić 1,25 punktów jeśli odpowiedź jest błędna. Szanse są zawsze 1:4 i statystycznie taki uczeń często kończy z wynikiem bliskim zeru. Natomiast w przypadku, kiedy uczeń nie jest pewny poprawnej odpowiedzi, ale zastanowi się, przemyśli wszystkie warianty i uda mu się wyeliminować dwie z czterech propozycji, ma większą szansę na wybranie tej prawidłowej. Brak pośpiechu i spokojne przemyślenie każdego pytania jest najlepszym sposobem na osiągnięcie sukcesu. Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie wezmą sobie do serca tę radę: zanim udzielisz odpowiedzi, zastanów się!
Niektórzy z moich uczniów byli nieobecni w dniu konkursu. Czy możemy uzyskać zwrot pieniędzy?
Już w lutym składamy wstępne zamówienia na nagrody, które ostatecznie potwierdzamy naszym dostawcom pod koniec marca, tuż po zamknięciu zapisów. Z tego powodu, od marca nie realizujemy żadnych zwrotów kosztów. Jednak nawet jeśli uczniowie są nieobecni w dniu konkursu, szkoła i tak otrzyma nagrody w ilościach proporcjonalnych do zapisanych uczniów: nagrody zostały już dla nich zakupione i nie mogą być przechowywane do następnego roku.

Zapisy

Jeśli to możliwe, prosimy o zapisy przed 11 lutego. Ostateczny termin upływa 25 marca.

Zapisy