Polska

Accord Parental

Zgoda rodziców

Oddajemy do Państwa dyspozycji dokument dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów: oświadczenie o zgodzie na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczniów a także o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacją jego postanowień. Wykorzystanie tego dokumentu nie jest obowiązkowe.

Załóż konto

Zaproś uczniów do zabawy i śledź ich postępy w nauce

Załóż konto