Polska

Accord Parental

Zgoda rodziców

Oddajemy do Państwa dyspozycji dokument dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów: oświadczenie o zgodzie na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczniów a także o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacją jego postanowień. Wykorzystanie tego dokumentu nie jest obowiązkowe.

Zapisy

Jeśli to możliwe, prosimy o zapisy przed 16 lutego. Ostateczny termin upływa 19 marca.

Zapisy