Polska

Accord Parental

Dokumenty do pobrania

Oddajemy do Państwa dyspozycji dokument dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów: oświadczenie o zgodzie na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczniów a także o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacją jego postanowień. Wykorzystanie tego dokumentu nie jest obowiązkowe.

Zapisy

Jeśli to możliwe, prosimy o zapisy do 28 lutego

Zapisy