Polska

Nowoczesny, interaktywny format

The Big Challenge to interaktywny konkurs online, atrakcyjny wizualnie, który zawiera komponent audio, umożliwiający uczniom zmierzenie się z pytaniami ze słuchu.

Pytania audio na rozumienie ze słuchu

Uczniowie mają 45 minut na udzielenie odpowiedzi na 45 pytań. Oprócz tradycyjnych pytań tekstowych z zakresu gramatyki, słownictwa, wymowy i cywilizacji, internetowy format pozwala sprawdzić również umiejętności rozumienia ze słuchu

Wersja pokazowa konkursu jest interaktywna. Sprawdź jak to działa!

Elastyczna formuła

Konkurs jest dostępny na komputerach lub tabletach podłączonych do Internetu.

Jeśli w szkole nie ma wystarczającej ilości stanowisk umożliwiających udział wszystkich uczniów jednocześnie, można ich podzielić na mniejsze grupy i ustalić kilka sesji w ciągu dnia.

Ponadto, konkurs nie wymaga przesyłania żadnych dokumentów w formie papierowej ani przed, ani po jego przeprowadzeniu, organizacja jest bardzo prosta

Poprzednie edycje The Big Challenge

Możesz skonsultować pytania z poprzednich edycji konkursu klikając w wybrany poziom poniżej. 

The Big Challenge 2019

The Big Challenge 2018

The Big Challenge 2017

FAQ

Jak wygląda dzień konkursu?
Uczniowie mają 45 minut na rozwiązanie testu. Sesja konkursowa może być zaplanowana o dowolnej godzinie w ciągu dnia, tak jak pozwala na to organizacja pracy w szkole, najlepiej w godzinach porannych. W celu uproszczenia organizacji konkursu i jego dostosowania do możliwości komputerowych szkoły, dopuszczalne jest przeprowadzenie tego samego dnia kilku sesji, na przykład po jednej dla każdego poziomu. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających szkole udział w konkursie w ustalonym terminie, szkoła może wystąpić o wyznaczenie innej, wcześniejszej daty przeprowadzenia konkursu.
W jaki sposób uczniowie przystępują do konkursu?
Test konkursowy odbywa się w trybie online, na komputerze lub tablecie podłączonym do Internetu na czas trwania konkursu. Test składa się z 45 pytań, dla każdego pytania podane są 4 propozycje odpowiedzi. Uczeń musi wybrać tylko jedną odpowiedź. Pytania sprawdzają wiedzę z zakresu słownictwa, rozumienia tekstu pisanego i ze słuchu, wymowy, gramatyki i ogólnej znajomości kultury. Dla każdego poziomu przewidziano odrębny zestaw pytań, opracowanych w oparciu o wytyczne CEFR i bieżący program nauczania. Test powinien być rozwiązany samodzielnie, bez dodatkowych pomocy naukowych (książek, słownikόw, etc..). Test odbywa się pod nadzorem nauczyciela lub koordynatora, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
Jakie dane osobowe będą potrzebne?
Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu, uczniowie muszą otworzyć na ekranie stronę konkursu i wybrać z listy właściwe informacje: województwo, miasto i nazwę szkoły. Natępnie muszą wpisać kod Big Challenge swojej szkoły, który każdy koordynator otrzyma od nas na kilka dni przed konkursem. Wpisane informacje pozwolą uczniowi wejść na stronę, na której będzie musiał wpisać swoje nazwisko, imię, datę urodzenia, klasę oraz zaznaczyć poziom językowy, z którego startuje. Po wprowadzeniu danych, wystarczy kliknąć na przycisk START i można już rozpocząć test. 45 minut później, dostęp do strony konkursu zostanie zablokowany.
Co ma zrobić uczeń, kiedy nie zna odpowiedzi na pytanie?
Jeśli uczeń wyeliminował już dwie odpowiedzi i zastanawia się nad wyborem spośród pozostałych dwóch, to będzie lepiej jeśli spróbuje zgadnąć i wybierze tę, której najbardziej się domyśla. Jeśli jednak uczeń nie ma pojęcia, która odpowiedź może być prawidłowa, lepiej będzie, jeśli nie zaznaczy żadnej odpowiedzi. Jeśli uczniowie zastosują tę metodę, zyskają przewagę w końcowym rozliczeniu. Uczniowie, którzy odpowiadają losowo, mogą uzyskać wynik bliski zeru. Przy przypadkowym wyborze odpowiedzi uczeń może: wygrać 5 punktów jeśli odpowiedź jest poprawna lub stracić 1,25 punktów jeśli odpowiedź jest błędna. Szanse są zawsze 1:4 i statystycznie taki uczeń często kończy z wynikiem bliskim zeru. Natomiast w przypadku, kiedy uczeń nie jest pewny poprawnej odpowiedzi, ale zastanowi się, przemyśli wszystkie warianty i uda mu się wyeliminować dwie z czterech propozycji, ma większą szansę na wybranie tej prawidłowej. Brak pośpiechu i spokojne przemyślenie każdego pytania jest najlepszym sposobem na osiągnięcie sukcesu. Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie wezmą sobie do serca tę radę: zanim udzielisz odpowiedzi, zastanów się!
Niektórzy z moich uczniów byli nieobecni w dniu konkursu. Czy możemy uzyskać zwrot pieniędzy?
Już w lutym składamy wstępne zamówienia na nagrody, które ostatecznie potwierdzamy naszym dostawcom pod koniec marca, tuż po zamknięciu zapisów. Z tego powodu, od marca nie realizujemy żadnych zwrotów kosztów. Jednak nawet jeśli uczniowie są nieobecni w dniu konkursu, szkoła i tak otrzyma nagrody w ilościach proporcjonalnych do zapisanych uczniów: nagrody zostały już dla nich zakupione i nie mogą być przechowywane do następnego roku.

Zamów pakiet informacji

Zamów szczegółowe informacje o konkursie, nagrodach i nowościach The Big Challenge. Materiały są bezpłatne i nie zobowiązują do udziału w konkursie.

Zamów teraz