Polska

Conditions

Warunki uczestnictwa

Poziomy

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej oraz kl.1 szkoły średniej, którzy uczą się języka angielskiego jako języka obcego, na poziomach A1-B1. Dla każdego poziomu istnieje odrębny kwestionariusz pytań. 

 

Zgłoszenie

Rejestracji szkoły w konkursie dokonuje nauczyciel koordynujący. Zgłoszenia indywidualne nie są przyjmowane. Każda szkoła wyznacza jednego koordynatora (spośród wszystkich zainteresowanych nauczycieli), który odpowiada za organizację konkursu w szkole i kontakt z nami.

Minimalna grupa uczniów, którą szkoła może zgłosić to 25 osób, ze wszystkich klas i poziomów zawansowania łącznie. Jeśli w konkursie chce wystartować mniejsza grupa (nie mniej niż 5 osób), szkoła zobowiązuje się opłacić koszt przesyłki nagród do szkoły, w wysokości 35 zł (kwota doliczana automatycznie w formularzu zapisów). 

 

Koszt uczestnictwa

Opłata za udział w konkursie to 12 zł od ucznia (9,60 zł +VAT).

The Big Challenge nie korzysta z żadnego wsparcia finansowego. Wniesione opłaty są w całości wykorzystywane do sfinansowania organizacji konkursu, rozwoju i utrzymania aplikacji internetowej oraz zakupu nagród.

Opłata pokrywa koszty:

 • Projektu, druku oraz wysyłki materiałów informacyjnych do szkół
 • Przygotowania pytań przez wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego
 • Zarządzania bazą danych wszystkich uczestników w celu kalkulacji wyników i sporządzenia trzech rankingów
 • Druku ponad 6.000 stron listingu wyników
 • Produkcji, zakupy i wysyłki nagród (średnio ok. 112 palet)
 • Złożenia ponad 600 paczek przez firmę logistyczną
 • Wysyłki ponad 600 paczek do szkół przesyłką kurierską (doręczenie w 24/48h)
 • Codziennego utrzymania biura

Dodatkowe koszty, związane z obsługą wersji mieszanej konkursu:

 • Korekta arkuszy odpowiedzi czytnikiem optycznym przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną.

…oraz koszty związane z obsługą wersji Online konkursu:

 • Rozwój i optymalizacja funkcjonalności konkursu tak, aby wszyscy uczniowie mogli napisać go w tym samym czasie.
 • Rozwój i utrzymanie konta nauczyciela, aby zarządzanie wynikami było możliwe niemal w czasie rzeczywistym.
 • Koszt serwerów w Europie do bezpiecznego zarządzania danymi osobowymi.

Doświadczamy bardzo znaczącego wzrostu kosztów we wszystkich powyższych dziedzinach naszej działalności. 

Rozumiemy jak ważne jest, aby opłaty za uczestnictwo pozostały na jak najniższym poziomie i dokładamy wszelkich starań, aby to osiągnąć. Dlatego też, pomimo ekstremalnej inflacji, czwarty rok z rzędu utrzymujemy opłatę konkursową na dotychczasowym poziomie.

FAQ

Dlaczego szkoła musi zapisać minimum 25 uczniów?

Organizacja konkursu wiąże się z kosztami. Część z nich jest proporcjonalna do liczby zapisanych uczniów a część to koszty stałe, które pozostają niezmienne, m.in.: druk i wysyłka materiałów, zarządzanie danymi, utrzymanie i aktualizacja infrastruktury technicznej, niezbędnej do przeprowadzenia konkursu online, wynajem serwerów, przygotowanie paczek, etc. Wymagane minimum zapisanych uczniów jest zatem niezbędne, aby zrównoważyć budżet konkursu.

Czy powinienem zapisać wyłącznie moich najlepszych uczniów?

Naszym nadrzędnym celem w The Big Challenge jest zmotywowanie wszystkich uczniów do nauki języka angielskiego. Zapisanie do konkursu wyłącznie najlepszych uczniów, aby dodatkowo podkreślić ich umiejętności, jest sprzeczne z tym założeniem. Natomiast zapisanie wszystkich uczniów do konkursu, bez względu na poziom, stwarza możliwość, że część z nich przyłoży się bardziej do nauki, odkryje, że język angielski jednak nie jest tak trudny, jak myśleli i że przy odrobinie wysiłku, również oni mogą odnieść sukces.

Dlaczego nie mogę zapisać do konkursów uczniów anglojęzycznych ("native English speakers")?

Staramy się restrykcyjnie przestrzegać zasady regulaminu, która mówi o tym, że: « konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w wieku 10-17 lat, którzy uczą się języka angielskiego w szkole, jako języka obcego, na poziomach A1-B1. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, dla których język angielski jest językiem ojczystym (« native English speakers »). Uczniowie, którzy nie spełniają tych kryteriów a zostali zapisani, zostaną sklasyfikowani poza konkursem ». Celem konkursu jest zmotywowanie do nauki jak najwięszej liczby uczniów. Wielu z nich wkłada dużo pracy i wysiłku, aby poprawić swoje szanse na jak najlepszy wynik. Na pewno zgodzą się Państwo z nami, że byłoby niesprawiedliwe i demotywujące dla tych uczniów, gdyby najwyższe laury w konkursie przypadły w udziale osobom « anglojęzycznym ».

Na co przeznaczone są środki z opłaty rejestracyjnej?

The Big Challenge nie korzysta z żadnego wsparcia finansowego i jest w całości opłacany ze składek wpisowych, wnoszonych przez uczniów, w wysokości 12 zł od osoby (9,60 zł +VAT). Składki te pokrywają koszty druku i wysyłki materiałów informacyjnych, plakatów, koszty związane z obsługą infrastruktury informatycznej i serwerów, niezbędnych do realizacji konkursu online, koszty związane z zarządzaniem bazą danych uczestników, kalkulacją wyników i zarządzaniem trzema rankingami przez firmę zewnętrzną, koszty związane z zakupem, produkcją i wysyłką nagród, koszty przygotowania i dystrybucji paczek do szkół. Opłata konkursowa wspiera również rozwój i utrzymanie aplikacji internetowych, które umożliwiają uczniom bezpłatny i nielimitowany trening językowy przez cały rok.

Kto pokrywa koszty opłaty rejestracyjnej ?

Koszty związane z rejestracją w konkursie są opłacane w całości przez uczniów lub przez szkołę, lub w części przez uczniów i przez szkołę. Zdarza się również, że władze gminy lub miasta, pomagają szkole w pokryciu kosztów.

Zamów pakiet informacji

W przyszłym roku The Big Challenge świętuje 25 urodziny! Zamów pakiet informacji, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami.

Zamów teraz