Polska

PL Politique de confidentialité générale

Polityka prywatności

W The Big Challenge (SAS Motivation Learning Company), ochrona Twoich danych osobowych jest naszym priorytetem. 

Kiedy korzystasz z platformy www.thebigchallenge.com (dalej jako « Platforma »), zbieramy Twoje dane osobowe.

Poniższa Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako « RODO »).

Kto jest Administratorem danych ?

Administratorem danych jest Motivation Learning Company SAS (uproszczona spółka akcyjna), zarejestrowana w rejestrze handlowym i spółek w Paryżu pod numerem 331 914 200, z siedzibą pod adresem: 54 rue de Clichy, 75009 Paryż (dalej jako « My »).

Jakie dane zbieramy? 

Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej bezpośrednio lub poprzez powiązanie z innymi danymi. 

Zbieramy dane w następujących kategoriach:

 • Dane identyfikacyjne (w szczególności nazwisko, imię, adres e-mail i adres pocztowy oraz numer telefonu);
 • Dane dotyczące połączenia (w szczególności adres IP i data ostatniego połączenia);
 • Wszelkie informacje, które chcesz nam przekazać w ramach prośby o kontakt.

Dane obowiązkowe są wskazane, gdy przekazujesz nam swoje dane. Są one oznaczone gwiazdką i są niezbędne do świadczenia przez nas usług.

Na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu i jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?

Cele Podstawa prawna Okres przechowywania
Świadczenie usług dostępnych na naszej Platformie  Wprowadzenie w życie środków przedumownych podjętych na wniosek użytkownika i/lub wykonanie umowy zawartej z nami przez szkołę użytkownika

Po utworzeniu konta: dane użytkownika są przechowywane przez okres ważności konta. 

W przypadku gdy konto jest nieaktywne przez 2 lata, dane osobowe użytkownika zostaną usunięte, jeśli użytkownik nie odpowie na naszą wiadomość e-mail dotyczącą reaktywacji.

Ponadto, dane użytkownika mogą być archiwizowane do celów dowodowych przez okres 5 lat.

Wykonywanie czynności niezbędnych do zarządzania relacjami ze szkołami w zakresie zawartych umów oraz ich monitorowanie. Wykonanie umowy, którą szkoła zawarła z Nami

Dane osobowe są przechowywane przez cały czas trwania umowy ze szkołą.

Ponadto, dane użytkownika mogą być archiwizowane do celów dowodowych przez okres 5 lat.

Tworzenie bazy klientów i potencjalnych klientów Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na rozwijaniu i promowaniu naszej działalności

W przypadku klientów: dane są przechowywane na czas trwania umowy.

W przypadku potencjalnych klientów: dane są przechowywane przez okres 3 lat od ostatniego kontaktu, w celach związanych z pozyskiwaniem klientów.

Wysyłanie biuletynów, zaproszeń i wiadomości promocyjnych

W przypadku klientów: nasz prawnie uzasadniony interes do budowania lojalności klientów i informowania ich o naszych najnowszych usługach

Dla potencjalnych klientów: zgoda użytkownika

Dane przechowywane są przez 3 lata od ostatniego kontaktu użytkownika z nami lub do momentu wycofania przez niego zgody.
Odpowiadanie na prośby o informacje Nasz prawnie uzasadniony interes do odpowiadania na pytania zgłoszone przez użytkownika Dane przechowywane są przez czas niezbędny do rozpatrzenia zapytania o udzielenie informacji i usuwane niezwłocznie po rozpatrzeniu zapytania.
Tworzenie statystyk dotyczących przeglądania i odbiorców witryny Nasz prawnie uzasadniony interes do analizowania bazy naszych klientów i ulepszania naszych usług Dane są przechowywane przez okres 5 lat.
Zarządzanie wnioskami o korzystaniu praw Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na odpowiadaniu na żądania użytkownika i monitorowania procesu

Jeśli poprosimy Cię o dowód tożsamości: przechowujemy go tylko przez czas potrzebny do zweryfikowania Twojej tożsamości. Po przeprowadzeniu weryfikacji dowód tożsamości zostanie usunięty.

Jeśli skorzystasz z prawa do sprzeciwu wobec otrzymywania od nas informacji: przechowujemy tę informację przez okres 3 lat.

Kto jest odbiorcą danych ? 

Dostęp do danych osobowych użytkownika mają następujące osoby:

 1. Nasi pracownicy;
 2. Nasi usługodawcy: dostawca usług hostingowych (AWS), zarządzania obiektami (AlphaSquare), wysyłki newslettera (Sarbacane i Sendinblue); 
 3. W uzasadnionych przypadkach: organy publiczne i prywatne, wyłącznie w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Czy dane użytkownika mogą być przekazywane poza Unię Europejską? 

Dane użytkownika są przechowywane na czas przetwarzania na serwerach Amazon Web Services (AWS) zlokalizowanych w Europie oraz na serwerach Rockest zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych.

W kontekście narzędzi, z których korzystamy (patrz artykuł o odbiorcach dotyczący naszych podwykonawców), Twoje dane mogą być przekazywane poza Unię Europejską. Przekazywanie danych w tym kontekście jest zabezpieczone przy użyciu następujących narzędzi:

 • dane są przekazywane do państwa, które zostało objęte decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO: w tym przypadku kraj ten zapewnia poziom ochrony uznawany za wystarczający i adekwatny do przepisów prawa RODO; lub
 • dane są przekazywane do państwa, którego stopień ochrony danych nie został uznany na mocy RODO za odpowiedni: w takim przypadku przekazywanie danych opiera się na odpowiednich zabezpieczeniach wskazanych w art. 46 RODO, dostosowanych do każdego usługodawcy, w tym między innymi na zawarciu standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, stosowaniu wiążących reguł korporacyjnych lub w ramach zatwierdzonego procesu certyfikacji; lub
 • dane są przekazywane w oparciu o jedną z odpowiednich gwarancji opisanych w rozdziale V RODO.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Przysługują Ci następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych::

 • Prawo do informacji: właśnie dlatego opracowaliśmy niniejszą politykę. Prawo to jest przewidziane w art. 13 i 14 RODO. 
 • Prawo dostępu do danych: masz prawo dostępu do wszystkich swoich danych osobowych w dowolnym momencie, zgodnie z art. 15 RODO.
 • Prawo do sprostowania danych: masz prawo w dowolnym momencie sprostować swoje nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne dane osobowe zgodnie z art. 16 RODO.
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych : masz prawo do graniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, określonych w art. 18 RODO.
 • Prawo do usunięcia danych: masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych oraz zakazać ich dalszego gromadzenia z przyczyn określonych w art. 17 RODO.
 • Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (w Polsce Urząd Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych stanowi naruszenie obowiązujących przepisów. (art. 77 RODO).
 • Prawo do określenia wytycznych dotyczących przechowywania, usuwania i przekazywania Twoich danych osobowych po Twojej śmierci. 
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie: dla celów opartych na Twojej zgodzie, art. 7 RODO stanowi, że możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie powoduje podważenia legalności przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
 • Prawo do przenoszenia danych: pod pewnymi warunkami, określonymi w art. 20 RODO, masz prawo otrzymać przekazane nam dane osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz zażądać ich przesłania wybranemu przez Ciebie odbiorcy.
 • Prawo do sprzeciwu: zgodnie z art. 21 RODO masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że możemy kontynuować ich przetwarzanie pomimo sprzeciwu, z uzasadnionych powodów lub w celu obrony praw.

Możesz skorzystać z tych praw i napisać do nas, korzystając z poniższych danych kontaktowych. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o dostarczenie nam dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość. 

Z jakich plików cookies korzystamy?

Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdują się na stronie: Polityka zarządzania plikami cookies.

Inspektor Ochrony Danych

Email: privacy@thebigchallenge.com

Adres: The Big Challenge, 54 rue de Clichy, 75009 Paryż, Francja

Zmiany w Polityce Prywatności

W celu zapewnienia, iż Polityka Prywatności Platformy spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka Prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Platformy. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z najnowszą wersją niniejszej Polityki. Będziemy zawsze na bieżąco informować o wszelkich istotnych zmianach.

Data wejścia w życie: 1 września 2022