Polska

Thèmes

Zagadnienia

Tematy dostępne w aplikacji pokrywają się z programem nauczania w zakresie 4-8 klas szkoły podstawowej i 1 LO.

Poniżej prezentujemy podgląd dostępnych tematów.

Poziomy
 • Poziomy
 • Level 1
 • Level 2
 • Level 3
 • Level 4
 • Level 5
Kategorie
 • Kategorie
 • pronunciation
 • vocabulary
 • grammar
 • civilisation

Grammar

Addresses and phone numbers

Addresses and Phone Numbers

Grammar

Adjectives Review

Adjectives Review

Vocabulary

Animals - Wild

Grammar

a, an

Articles - a, an

Civilisation

Celebrations

Vocabulary

Colours

Vocabulary

Countable/uncountable and determiners

Countable/Uncountable and Determiners

Vocabulary

Cruising and sea life

Cruising and Sea Life

Vocabulary

Dependent prepositions

Dependent Prepositions

Vocabulary

Email and letter formats

Email and Letter Formats

Vocabulary

Greetings!

Grammar

Household chores

Household Chores

Grammar

Is it...?

Vocabulary

1-12

Numbers 1-12

Vocabulary

Personal pronouns and adjectives

Personal Pronouns and Adjectives

Grammar

Prepositions - at, in, on

Grammar

Prepositions of place

Vocabulary

Present Perfect: Simple and Continuous

Present Perfect: Simple and Continuous

Grammar

School subjects and classroom objects

School Subjects & Materials Review

Grammar

Spelling

Grammar

Synonyms and Antonyms

Synonyms and Antonyms

Vocabulary

Traditions: UK, US and Australia

Traditions: UK, US and Australia

Vocabulary

Transport

Grammar

UK vs. US English

UK vs. US English

Vocabulary

What time is it?

Grammar

When...?

Grammar

Why...?

Grammar

Workers & Workplaces

Workers & Workplaces

Prześlij zdjęcia z konkursu

Jeśli możesz, prześlij nam kilka zdjęć uczniów z konkursu!

Wyślij zdjęcia