Polska

Contenu

Co i jak testujemy?

Test składa się z 55 pytań wielokrotnego wyboru, uczniowie mają 45 minut na rozwiązanie zadań. Do każdego pytania podane są cztery propozycje odpowiedzi, tylko jedna z nich jest poprawna.

Każdy uczeń rozwiązuje test w swoim własnym tempie: jeden skończy wcześniej, drugi będzie potrzebował całych 45 minut. Wcześniejsze zakończenie testu nie wpływa na wynik, liczą się poprawne odpowiedzi a nie szybkość rozwiązania zadań.

Pytania testowe są podzielone na trzy stopnie trudności: łatwy, średni i trudny. Test otwierają pytania łatwe, które następnie przechodzą w średnio-trudne i trudne, w miarę jak uczeń rozwiązuje test. Najtrudniejsze pytania (« The Biggest Challenge ») znajdują się na samym końcu.

W tabeli poniżej prezentujemy szczegółowy opis zawartości merytorycznej naszego konkursu w obu wersjach, Online i mieszanej.

 

 

 

  Konkurs w wersji Online i mieszanej
Struktura testu

Test składa się z dwóch części: rozumienia ze słuchu oraz tekstów pisanych. Obie części stanowią integralną całość testu, nie ma przerwy między nimi.

Uczniowie mogą odpowiadać na pytania w dowolnej kolejności, korzystając z panelu po prawej stronie. Zalecamy jednak przestrzeganie zaleconej kolejności, ponieważ pozwala to uczniom « rozgrzać się » na łatwiejszych pytaniach zanim zmierzą się z trudniejszymi. Uczniowie mogą użyć panelu do pominięcia lub powrotu do pytań w dowolnym momencie w ciągu 45 minut.

Liczba pytań

Test składa się z 55 pytań:

 • 25 pytań o łatwym stopniu trudności (za 4 punkty)
 • 15 pytań o średnim stopniu trudności (za 5 punktów)
 • 15 pytań trudnych (za 6 punktów)
Rodzaje pytań
 • Rozumienie ze słuchu (33 pytania)
  Uczniowie wysłuchają nagrań, które będą zawierały pojedyncze słowa, krótkie frazy lub zdania, dłuższe dialogi lub fragmenty konwersacji (na przykład: rozmowy telefoniczne lub audycje radiowe/ telewizyjne). W tej części testu, po wysłuchaniu nagrań i w oparciu o zrozumiane informacje, uczniowie proszeni są o: 
   

   

  • dopasowanie właściwego obrazka lub tekstu;
  • wybranie właściwej odpowiedzi do zadanego pytania, prośby lub oświadczenia;
  • rozpoznanie sytuacji;
  • udzielenie informacji zawartych w nagraniu.

Oprócz nagrań sytuacyjnych, znajdują się również pytania o wymowę i akcent wyrazowy angielskich słów. Uczniowie będą poproszeni o poprawne zidentyfikowanie słów o podobnie brzmiących fonemach: może to być poprzez uzupełnienie istniejącej listy lub znalezienie słowa, które nie pasuje do pozostałych.

Ponadto, w tej części testu znajdują się również pytania z zakresu kultury i cywilizacji. Sprawdzają one wiedzę z historii, geografii, tradycji i zwyczajów anglojęzycznych krajów.

Wszystkie nagrania zostały zrealizowane z udziałem rodzimych użytkowników języka (native English speakers) a prędkość odtwarzania nagrań jest dostosowana proporcjonalnie do poziomu trudności..

 • Rozumienie tekstu pisanego (22 pytania)
  W drugiej części testu, uczniowie zapoznają się z wybranymi tekstami: od prostych zdań po dłuższe fragmenty pisemnych wypowiedzi (np. wiadomości email, artykuły prasowe, ogłoszenia, etc.). Pytania w tej części konkursu podzielone są następująco: 
   

   

  • gramatyka;
  • rozumienie tekstu pisanego;
  • kultura i cywilizacja;
  • The Biggest Challenge (dowolna tematyka!)
 Zobacz demo konkursu

 

W konkursie The Big Challenge proponujemy 5 poziomów o różnym stopniu trudności. Wszystkie poziomy The Big Challenge są zgodne z wytycznymi CEFR (Europejski System Kształcenia Językowego). Jeśli nie wiesz, który poziom konkursowy będzie odpowiedni dla Twoich uczniów, sugerujemy skorzystanie z poniższej tabeli:

Poziomy The Big Challenge Poziomy wg CEFR Sugerowana klasa*
Level 1 A1 to A1+ 4-5 SP
Level 2 A1+ to A2 6 SP
Level 3 A2 7 SP
Level 4 A2+ 8 SP
Level 5 B1 I LO
     

*Ostateczny wybór poziomu jest indywidualną decyzją nauczyciela, w oparciu o aktualnie realizowany program w szkole. Jeśli masz pytania, napisz do nas.

FAQ

Dlaczego szkoła musi zapisać minimum 25 uczniów?

Organizacja konkursu wiąże się z kosztami. Część z nich jest proporcjonalna do liczby zapisanych uczniów a część to koszty stałe, które pozostają niezmienne, m.in.: druk i wysyłka materiałów, zarządzanie danymi, utrzymanie i aktualizacja infrastruktury technicznej, niezbędnej do przeprowadzenia konkursu online, wynajem serwerów, przygotowanie paczek, etc. Wymagane minimum zapisanych uczniów jest zatem niezbędne, aby zrównoważyć budżet konkursu.

Czy powinienem zapisać wyłącznie moich najlepszych uczniów?

Naszym nadrzędnym celem w The Big Challenge jest zmotywowanie wszystkich uczniów do nauki języka angielskiego. Zapisanie do konkursu wyłącznie najlepszych uczniów, aby dodatkowo podkreślić ich umiejętności, jest sprzeczne z tym założeniem. Natomiast zapisanie wszystkich uczniów do konkursu, bez względu na poziom, stwarza możliwość, że część z nich przyłoży się bardziej do nauki, odkryje, że język angielski jednak nie jest tak trudny, jak myśleli i że przy odrobinie wysiłku, również oni mogą odnieść sukces.

Dlaczego nie mogę zapisać do konkursów uczniów anglojęzycznych ("native English speakers")?

Staramy się restrykcyjnie przestrzegać zasady regulaminu, która mówi o tym, że: « konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w wieku 10-17 lat, którzy uczą się języka angielskiego w szkole, jako języka obcego, na poziomach A1-B1. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, dla których język angielski jest językiem ojczystym (« native English speakers »). Uczniowie, którzy nie spełniają tych kryteriów a zostali zapisani, zostaną sklasyfikowani poza konkursem ». Celem konkursu jest zmotywowanie do nauki jak najwięszej liczby uczniów. Wielu z nich wkłada dużo pracy i wysiłku, aby poprawić swoje szanse na jak najlepszy wynik. Na pewno zgodzą się Państwo z nami, że byłoby niesprawiedliwe i demotywujące dla tych uczniów, gdyby najwyższe laury w konkursie przypadły w udziale osobom « anglojęzycznym ».

Na co przeznaczone są środki z opłaty rejestracyjnej?

The Big Challenge nie korzysta z żadnego wsparcia finansowego i jest w całości opłacany ze składek wpisowych, wnoszonych przez uczniów, w wysokości 12 zł od osoby (9,60 zł +VAT). Składki te pokrywają koszty druku i wysyłki materiałów informacyjnych, plakatów, koszty związane z obsługą infrastruktury informatycznej i serwerów, niezbędnych do realizacji konkursu online, koszty związane z zarządzaniem bazą danych uczestników, kalkulacją wyników i zarządzaniem trzema rankingami przez firmę zewnętrzną, koszty związane z zakupem, produkcją i wysyłką nagród, koszty przygotowania i dystrybucji paczek do szkół. Opłata konkursowa wspiera również rozwój i utrzymanie aplikacji internetowych, które umożliwiają uczniom bezpłatny i nielimitowany trening językowy przez cały rok.

Kto pokrywa koszty opłaty rejestracyjnej ?

Koszty związane z rejestracją w konkursie są opłacane w całości przez uczniów lub przez szkołę, lub w części przez uczniów i przez szkołę. Zdarza się również, że władze gminy lub miasta, pomagają szkole w pokryciu kosztów.

Załóż konto

Załóż konto nauczyciela, zaproś uczniów do zabawy i śledź ich postępy w nauce

Załóż konto